Warto przeczytać:

 --------------------------------------------------------------------------------

 Zdecydowanie łatwiej jest dać niż prosić...

Przekażmy 1% podatku lub darowiznę na protezę dla Pana Piotra Andysza, który stracił nogę.

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Do Sejmu trafił projekt zmian w Prawie o stowarzyszeniach.  

W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenie postuluje odrzucenie tego projektu z uwagi na to, że powoduje on o wiele więcej szkody niż pożytku.

Projekt ten wręcz wypacza ideę społecznych stowarzyszeń i tylko stwarza możliwość niewielkim, trzyosobowym grupom cwaniaków podszywanie się pod autorytet organizacji społecznych w celu  pozyskiwania i konsumowania dotacji i zbiórek publicznych, a działalność społeczną przekształca na wręcz zarobkową.

Czytaj więcej...

--------------------------------------------------------------------------------

Walka o racjonalne przepisy fiskalne dla stowarzyszeń non-profit.

Organizacja nasza zwróciła się do parlamentarzystów z prośbą  o uchwalenie zmiany ustawy o rachunkowości, skutkującej zwolnieniem stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz ewidencji przychodów i rozchodów, co jest od wielu lat postulowane przez te organizacje.

Obecny stan traktujący stowarzyszenia non-profit tak samo jak przedsiębiorstwa, które osiągają przychody ponad 1 200 000 euro jest bezzasadny i wręcz niezrozumiały.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości jest jednym z głównych czynników hamujących rozwój stowarzyszeń w Polsce, a w wielu przypadkach wręcz powoduje likwidację takich społecznych organizacji.

Czytaj więcej...

--------------------------------------------------------------------------------

Sejm zmienia ustawę o działalności pożytku publicznego.

26 maja 2015 roku odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa ta była już wielokrotnie zmieniana, a organizacje społeczne mają ciągle do niej wiele zastrzeżeń. Nasuwa się zatem pytanie czy będzie to kolejny przysłowiowy knot legislacyjny, czy też posłowie wezmą wreszcie pod uwagę, że działalność społeczna powinna być przez państwo wspierana, a przepisy jej dotyczące winny w prosty i jednoznaczny sposób realizować takie wsparcie.

Czytaj więcej...

--------------------------------------------------------------------------------

Projekt Rozporządzenia MPiPS w sprawie oferty i rozliczenia wykonania zadania publicznego.

Rozpoczęto konsultacje kolejnego projektu Rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Publikujemy pismo opiniujące oraz treść tego projektu z załącznikami zawierającymi uwagi stowarzyszeń.

Czytaj więcej...

--------------------------------------------------------------------------------

Prosty sposób na zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych.


List otwarty do Premiera.

"Wskazuję prosty i skuteczny sposób znalezienia środków na znaczne zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych." - pisze Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w liście otwartym do Premiera.

 ...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Rzeczywiste organizacje społeczne zagrożone.

List otwarty do Premiera.

"Przedmiotowy projekt regulaminu jest klasycznym przykładem na działanie pozyskujące Rządowi klakę niewielkiej grupy cwaniaków i kombinatorów, a zrażające miliony przyzwoitych obywateli, którzy obecny stan rzeczy odbierają jako obojętność Rządu na problemy, z którymi się borykają." - pisze Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w liście otwartym do Premiera.

 ...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Wspieranie działalności społecznej, czy twarde umowy handlowe? 

stowarzyszenia postulują zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Projekt Ustawy o powiadamianiu ratunkowym.


Proponujemy, aby zamiast wydawać blisko półtora miliarda złotych na stworzenie systemu opóźniającego niesienie pomocy potrzebującym, wprowadzić bezkosztowe rozwiązanie umożliwiające po zadzwonieniu na numer 112 wybór służby, której pomoc jest potrzebna, poprzez wybranie odpowiedniego numeru np. Policja – 7; Straż Pożarna – 8; Pogotowie Ratunkowe – 9.

Tego typu rozwiązania są powszechnie stosowane w technice teleinformatycznej i nie pociągają za sobą żadnych kosztów.

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

 Okrągły stół - jak pomóc osobom niepełnosprawnym.

 
Razmowy w Pałacu PrezydenckimMałżonka Prezydenta RP Anna Komorowska spotkała się we wtorek z przedstawicielami opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięły także udział minister Irena Wóycicka oraz doradczyni Prezydenta RP Joanna Staręga-Piasek.

 Jednym z tematów spotkania była także ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiciele opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zwrócili się z prośbą o podpisanie ustawy przez Prezydenta RP, pomimo poczucia, że nie spełnia ona całkowicie ich oczekiwań.

Jeszcze tego samego dnia, odbyły się rozmowy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stronie rządowej przewodniczyli Jarosław Duda - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu.

Na prośbę Marzeny Kaczmarek - Przewodniczącej Organizacji Środowiskowej Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, w rozmowach tych uczestniczył Jerzy Płókarz - Prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

Czytaj więcej...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenia krytykują projekt ustawy o zrzeszeniach

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

 Obrady CB RADIO w Parlamencie Europejskim

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT USTAWY O WOLONTARIACIE - CZY MYDLENIE OCZU ?

...czytaj więcej

  --------------------------------------------------------------------------------

List do Premiera w sprawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

"112 - Zabójczy telefon"

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Oddział Kontroli Obywatelskiej

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Policja w mieszkaniach internautów

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

List otwarty do Premiera - zła ustawa o wolontariacie

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Minister powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------

Ułaskawienie policjanta

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------