W OBRONIE PRAW OBYWATELSKICH

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

STAŁE ŚLEDZTWO DZIENNIKARSKIE

Skrzywdzono Cię?

Naruszono Twoje prawa obywatelskie?

Naciągnięto Cię na niekorzystną umowę?

Staniemy w Twojej obronie!

Napisz do nas!  →  kliknij, aby wysłać e-mail 

lub zadzwoń  → kontakt


--------------------------------------------------------------------------------

"Gdy troska o ochronę godności człowieka jest zasadą wiodącą, z której czerpiemy inspirację, i gdy wspólne dobro stanowi najważniejszy cel dążeń, zostają położone mocne i trwałe fundamenty pod budowę pokoju.

Kiedy natomiast prawa człowieka są lekceważone lub deptane i gdy wbrew zasadom sprawiedliwości interesy partykularne stawia się wyżej niż dobro wspólne, wówczas zasiane zostaje ziarno nieuchronnej destabilizacji, buntu i przemocy..."

Jan Paweł II

--------------------------------------------------------------------------------