Kontakt do stowarzyszenia:

 KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Łódź, ul. Piotrkowska 238

 Rok założenia:

        1989

            90-954 Łódź-4, Skrytka pocztowa 32. Tel. 42 637-04-74 

                         e-mail: sztab@ratownictwo.org

 

Możesz wysłać e-mail → Kliknij tutaj, aby wysłać do nas e-mail

na adres: sztab@ratownictwo.org

Możesz też zadzwonić do informacji Krajowej Sieci Alarmowej SKSR:

Białystok

85 871-03-17

Łódź

42 279-70-44

Bydgoszcz

52 586-31-50

Olsztyn

89 679-57-00

Częstochowa

34 343-04-66

Opole

77 545-30-55

Elbląg

55 612-93-00

Poznań

61 669-06-70

Gdańsk

58 350-93-00

Radom

48 386-13-40

Gorzów Wlkp.

95 737-24-02

Rzeszów

17 785-05-02

Katowice

32 790-40-63

Szczecin

91 886-94-60

Kielce

41 260-80-17

Toruń

56 640-05-57

Koszalin

94 716-64-00

Warszawa

22 213-19-20

Kraków

12 399-40-03

Wrocław

71 716-44-97

Lublin

81 451-13-88

Zielona Góra

68 422-70-08

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierunki działań i ich zakres nakreśla Krajowa Rada Stowarzyszenia

tel. +48 42 6370474

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiędzy posiedzeniami zarządu, działaniami kieruje i reprezentuje na zewnątrz 

Prezes Zarządu Głównego

tel. +48 42 6370474

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

osoby, które zwracając się do stowarzyszenia podają dane osobowe,  wyrażają zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie w organizacji.

Administratorem tych danych jest stowarzyszenie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest zgoda osoby uprawnionej, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez organizację wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia, są objęte tajemnicą służbową i w żadnym wypadku nie są i nie będą udostępniane żadnym podmiotom w celach handlowych, marketingowych itp.

Dane osobowe przechowywane są przez stowarzyszenie do odwołania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ma prawo:

  • Do żądania od administratora danych (kontakt: sztab@ratownictwo.org) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
  • Do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody oraz na przetwarzanie danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • Wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych osobowych zasad ich przetwarzania. Aktualne adresy urzędów znajdują się pod oficjalnym adresem:  www.bip.gov.pl